Nikola Tesla Kimdir?

"Tesla'sız bir hayat bugünkü sanayinin çarklarını durdurur, elektrikli otomobil ve trenleri yok eder, şehirleri karanlık ve fabrikaları işlevsiz ve ölü kılardı."


Basit Harmonik Hareket Nedir?

Basit harmonik hareket yayların, sarkaçların ve diğer yer değiştirmeyle orantılı geri çağırıcı kuvvete sahip aygıtların salınım hareketine denir.


Transformatör Nedir?

Transformatörler genelde demir bir çekirdek üstünde oluşturulmuş karşılıklı iki sarımdan oluşur. On binlerce elektronik araç ve ekipman için gerekli ve farklı seviyelerdeki voltajları sağlamak için kullanılırlar.

Güç sağlayıcılar, kullanımı için ihtiyaç duyulan voltaj ve akımı sağladıkları için elektronikte ve günlük yaşantımızda çok önemli bir yere sahiptir. Güç sağlayıcılar dört ortak bileşene sahiptir:

Transformatör
Doğrultucu
Filtre
Regülatör

Antropik (İnsancıl) İlke Nedir?

İnsan yaşamını evren içinde ele alınacak bir durum fonksiyonu olarak farzeden bilimciler bununla evrenin beklenen özelliklerini türetmek için, evrenin insan yaşamına olanak tanıması sebebiyle evren-insan arasında sıkı bir ilişki olması gerektiği durumunu referans alır. Bu, İnsancıl İlke'yi ifade edebileceğimiz çok görkemli bir örnektir. İnsancıl İlke kozmolojide çok önemli yeri olan bir yasadır ve spesifik bir çok alanda kullanılabilmektedir.


İnsancıl İlke'nin Temelleri

İnsancıl İlke 1973'te Avusturalyalı fizikçi Brandon Carter tarafından öne sürüldü. Bunu, insanın evrendeki konumunun anlam ve önemini al aşağı ettiği düşünülen Kopernik Yasası'na gönderme yapmak amacıyla Kopernik'in 500. doğum gününde yayımlamıştır.


Elektrik Nasıl Üretilir

Bugünden sonra elektrik olmasaydı hayatımız durma noktasına gelirdi. Kullanımının böyle kaçınılmaz bir noktaya gelişi ister istemez elektriğin nasıl üretildiği hakkında zaman zaman düşünmemize sebep olur.

Elektrik enerjisi, örneğin su ve rüzgar aracılığıyla diğer enerji formlarından dönüştürülerek sağlanabilmektedir. Bunlar dolaylı üretim metodlarıdır. Çeşitli enerji kaynaklarını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren bazı temel ve dolaysız kaynaklar da vardır.


Karanlık Madde Nedir?

Karanlık madde, astronomi ve kozmoloji bilimlerinde, evrenin içermesi gereken kütlenin çok büyük kısmının kayıpmış gibi görünmesini açıklayan ciddi bir varsayımdır. Karanlık madde teleskoplarla direkt olarak gözlemlenemez çünkü ne ışık yayar ne de ışık veya diğer elektromanyetik dalgaları kayda değer biçimde emerler. Karanlık maddenin varlığı ve özellikleri, görünür madde, radyasyon ve büyük ölçekli yapılarda yarattıkları gravitasyonel etkiler aracılığıyla teşhis edilir.


Foto Direnç, Foto Diyot ve Foto Transistör Nedir?

Foto dirençler (diğer adıyla ışık direnci veya fotosel), üzerine düşen ışık yoğunluğu arttığında direnci düşen aygıtlardır. Diğer deyişle foto iletken özellik sergilerler.

Foto direnç yüksek dirençli yarı iletkenlerden üretilir. Eğer yeterli frekansa sahip bir ışık demeti aygıta düşerse, yarı iletken tarafından emilen fotonlar sınır elektronlarının iletim bandına ulaşmaları için yeterli enerjiyi sağlamış olur. Sonuç olarak elektronun (ve boşluk adlı partnerinin) serbest kalması sonucu, direnç azalması sebebiyle elektrik akımı oluşur.