Elektrik Nasıl Üretilir

Bugünden sonra elektrik olmasaydı hayatımız durma noktasına gelirdi. Kullanımının böyle kaçınılmaz bir noktaya gelişi ister istemez elektriğin nasıl üretildiği hakkında zaman zaman düşünmemize sebep olur.

Elektrik enerjisi, örneğin su ve rüzgar aracılığıyla diğer enerji formlarından dönüştürülerek sağlanabilmektedir. Bunlar dolaylı üretim metodlarıdır. Çeşitli enerji kaynaklarını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren bazı temel ve dolaysız kaynaklar da vardır.


Dolaysız kaynaklar statik elektrik veya kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Aynı zamanda fotoelektrik (ışığı elektrik enerjisine dönüştüren) işlemler de vardır.

Elektrik üretimine en büyük katkıyı ise günümüzde ısı motorları sağlar. Bu motorlara ısı, fosil yakıtlar, nükleer fisyon ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak aktarılır.


Türbinler

Türbinler bir çeşit ısı motorudur. Neredeyse bütün türbinler enerji taşıyıcı bir sıvı tarafından faaliyete geçirilir. Bazı türbinler rüzgar ve akıcı su kaynaklarıyla kullanılabilmektedir. Türbinlerin en yaygın kullanım biçimi ise buhar gücüdür. Buhar, nükleer fisyon, yanan kömür, doğal gaz veya petrolden elde edilen termal enerjiyle (ısı da diyebiliriz) kaynatılmış bir sudan sağlanabilmektedir. Ayrıca biyo yakıt ve jeotermal enerji kullanılarak da kaynatılabilir. Yeterli hızla akan su kaynakları da içerdiği kuvvetle türbini döndürerek elektrik enerjisi yaratabilmektedir. Türbinlerin elektrik üretim mekanizması Faraday'ın indüksüyon yasasına dayanır.


Farday'ın indüksiyon yasasına göre değişen bir manyetik alan, belirli miktara denk gelecek şekilde bir elektrik akımı yaratır. Güçlü iletken bir kapalı halkanın, güçlü bir mıknatıs düzenek içinde döndürülmesi bu akımı yaratacak manyetik akı değişimini sağlar. İşte basitçe, su veya buhar gücü ile dönen türbinlerin elektrik üretmesi tam olarak bu prensibe dayanır.


Güneş Panelleri

Güneş panelleri güneş ışınlarını direkt olarak elektriğe dönüştürürler. Son zamanlarda elektrik şebekesi ve yeterli altyapısı bulunmayan kırsal bölgelerde tercih edilen en önemli kaynaklardandır. Fakat çevre dostu olmasının avantajları dikkate alındığında dünyada kullanım ölçeği giderek genişlemekte diyebiliriz. Güneş panelleri birçok deney sayesinde gitgide gelişmekte olan bir üretim kaynağıdır.


Nükleer Fisyonlar

Atom çekirdeğinin parçalanmasıyla, kimyasal reaksiyonların oluşmasına nükleer fisyon denir. Bu tarz bir işlem reaktörlerde gerçekleştirilmektedir. Nükleer enerji üretiminde en çok kullanılan element uranyum olup nükleer reaktörün merkezinde rastgele nötronlarla çarpıştırılarak bir fisyon ve zincirleme reaksiyonlar yaratılır. Bu zincirleme reaksiyonlar çok devasa boyutlarda termal enerji yaratmaktadır. Bu enerji buhar kazanlarına çeşitli yöntemlerle aktarılarak bildiğimiz suyu ısıtması sağlanır. Isınan su buhar safhasına geldiğinde yükselerek türbin çarklarını döndürecek bir güç sağlar ve böylece elektrik üretilmiş olur.

Bunlar dışında çok çeşitli metodlar, çeşitli deneyler sayesinde bulunmuştur. Bu alandaki bir çok buluş az enerjiyle çok daha fazla elektrik üretimi üzerine kuruludur.


Benzer Yazılar
FİZİK MAKALELERİ şimdi Google Play Kitaplar'da

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Yorum Yap